Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet "Algemene verordening Gegevensbescherming"(AVG), in werking.
Daardoor is het noodzakelijk dat u bij de intake / 1ste consult, een privacyverklaring tekent. Hiermee geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de "Privacy verklaring"en hiermee instemt: zie hier de privacy verklaring.

praktijk