Dorntherapie en Breuβmassage

De Dorn Methode is een methode om op een vriendelijke en zachte manier beenlengteverschil, bekkenscheefstand en verschoven wervels te corrigeren en rug- en gewrichtsklachten te behandelen.